Generalforsamling den 9. april 2019

Traditionen tro indkalder Gymnastikforeningen ODK og ODK Nord hermed til ordinær generalforsamling, tirsdag den 9. april 2019 kl. 17.30 i Frederiksberg Hallerne.

Hvad skal ODK i fremtiden? Hvordan forvalter bestyrelsen foreningens penge? Og hvorfor er der ikke flere springhold for børn i alderen 10-12 år? Alt dét og meget mere kan du få svar på og spørge ind til, når Gymnastikforeningen ODK og ODK Nord afholder generalforsamling tirsdag den 9. april kl. 17.30-21.00.

Dagsordenerne for aftenen ser således ud:

Gymnastikforeningen ODK:

 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fremlæggelse og diskussion af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

ODK Nord:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 7. Eventuelt

Det er en hyggelig aften, hvor bestyrelsen fortæller om årets gang i de to foreninger, fremlægger regnskab og fortæller om visionerne for fremtiden, som ikke er små. Alle medlemmer af foreningen er velkomne. Du tilmelder dig via ’Mit ODK’, og det er naturligvis gratis.

Tilmeldingsfrist er lørdag den 6. april.

Download bestyrelsens samlede skriftlige beretning:

Beretning – Gymnastikforeningen ODK og ODK Nord – 2018-2019

Download regnskaber: 

Årsregnskab ODK – 2018

Årsregnskab ODK Nord – 2018