Ekstraordinær generalforsamling den 22. maj 2019

Gymnastikforeningen ODK og ODK Nord indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.00 i Frederiksberg Hallerne.

Skal ODK’s bestyrelsesmedlemmer honoreres for deres arbejde i foreningen ligesom instruktørerne? Det er det primære spørgsmål, som den ekstraordinære generalforsamling skal tage stilling til den 22. maj kl. 19.00 i Frederiksberg Hallernes selskabslokaler.

Faktisk er der ikke noget i vedtægterne – hverken for ODK eller ODK Nord – som spænder ben for, at bestyrelsen selv kan træffe beslutningen om honorering, men … I bestyrelsen mener vi, at beslutningen er så grundlæggende for vore foreninger, at vi er nødt til at spørge jer medlemmer: Hvad mener I?

Dagsordenerne for aftenen ser således ud:

Gymnastikforeningen ODK:

  1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
  2. Forslag til vedtægtsændringer
  3. Honorering af bestyrelsen
  4. Eventuelt

ODK Nord:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Forslag til vedtægtsændringer
  3. Honorering af bestyrelsen
  4. Eventuelt

Du finder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (markeret med grønt i dokumenterne) samt forslag til honorering af bestyrelsen her nedenfor:

Download forslag til vedtægtsændringer:

XGF – Vedtægter ODK – med ændringsforslag

XGF – Vedtægter ODK Nord – med ændringsforslag

Download forslag til honorering af bestyrelsen:

Forslag til XGF om honorering – ODK

Forslag til XGF om honorering – ODK Nord

Der vil være kaffe, te, vand og lidt mundgodt i forbindelse med arrangementet. Alle medlemmer af foreningen er velkommen. Tilmelding sker via mail til formand Mette Schmidt Rasmussen på mette@odk.dk og senest den 21. maj kl. 12.00.

Hvis du gerne vil vide mere om baggrunden for forslaget om honorering af bestyrelsen og indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, så beder vi dig om at læse den skriftlige beretning, som vi skrev i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 6. april 2019. Tilgængeligt er også de to foreningers regnskaber.

Download bestyrelsens samlede skriftlige beretning:

Beretning – Gymnastikforeningen ODK og ODK Nord – 2018-2019

Download regnskaber: 

Årsregnskab ODK – 2018

Årsregnskab ODK Nord – 2018