Covid

Covid19

Hvad sker der med kontingentet, hvis vi igen bliver tvunget til at lukke for gymnastiktræningen på grund af myndighedskrav i forhold til Covid19?

Om ODK kan tilbagebetale del af kontingentet, afhænger af længden på perioden vi må lukke og af ODKs mulighed for at få kompensation fra det offentlige.

Gymnastikforeningen forventer at kunne tilbagebetale op til 50 procent af kontingentet. Det afhænger dog af, hvor lang en periode der bliver lukket for træningen og af den kompensation foreningen kan opnå.

Vi vil også se på mulighederne for at forlænge sæsonen.

ODK vil ikke kunne reducere foreningens udgifter særligt meget, uanset om der trænes eller ej. De penge der ikke betales tilbage bruges til at dække foreningens udgifter til administration og trænere.

Der vil altid være en bagatelgrænse på 200 kroner som ikke tilbagebetales. En eventuel tilbagebetaling kræver, at man henvender sig til odk@odk.dk

Covid19 og forholdsregler til træningen

I forhold til Covid-19 vil der være følgende retningslinjer, som vi håber at medlemmer og forældre vil hjælpe med, at vi i fællesskab overholder.

Når du skal til træning
Hav gerne selv en håndsprit med og sprit dine hænder af, når du ankommer til dit træningssted.

Mød (så vidt muligt) omklædt op til træning, og sørg for at have din drikkedunk fyldt op hjemmefra.

Ankom gerne højest 5 minutter før træningstiden starter, og sørg for at vente uden for hallen indtil du bliver hentet af din instruktør.

Inde i hallen
En lille taske, jakke og udendørs sko (pakket ned i tasken) medbringes i hallen – der må altså ikke efterlades ting i omklædningsrummene.

Inde i hallen vil jeres instruktør forklare lidt om, hvordan vi sammen overholder alle retningslinjerne i forbindelse med covid-19. Inden træningen går i gang, spritter I igen hænderne af.

Under træning
Der holdes to meters afstand under opvarmning, rytmeserier og i køen til spring. Det er et fælles ansvar mellem instruktører, gymnaster og forældre at dette overholdes.

Instruktører sørger for at holde en høj hygiejne og spritter hænder af flere gange undervejs i træningen, og altid før og efter træning.

Efter træning
Efter at instruktører, gymnaster og eventuelt forældrehjælpere har rengjort redskaberne forlader gymnasterne hallen gennem den anviste udgang (ikke nødvendigvis samme sted som indgangen). Vi opfordrer til, at der sprittes hænder i forbindelse med afslutningen af træningen.

Nye gymnaster og små gymnaster
Som udgangspunkt er der ikke adgang til haller/sale/omklædningsrum for forældre og pårørende, der ikke træner. For vores små gymnaster, der skal starte på nyt hold og måske er udfordret på at være alene de første træninger, er der mulighed for, at en forældre/pårørende kan gå med ind de første gange. Dette aftales med en instruktør ved første træning.

Sygdom
Hvis en gymnast bliver syg under træning, tager vi kontakt til hjemmet med det samme. Hvis en gymnast eller et tæt familiemedlem viser tegn på sygdom, er det vigtigt, at gymnasten ikke møder op til træning.

Positiv Covid-19 gymnast eller familiemedlem
Såfremt en gymnast eller et tæt familiemedlem bliver testet positiv for Covid-19, bedes I give ODK besked med det samme på odk@odk.dk eller tlf. 61695635. Herefter vil vi i samarbejde med relevante sundhedsmyndigheder igangsætte en anonym smitteopsporing på holdet og i foreningen.