Vi passer på hinanden i Gymnastikforeningen ODK

Vi skal ha’ det godt, når vi mødes i ODK. Derfor har vi udviklet en samværspolitik, og den skal du som instruktør kende.

ODK’s bestyrelse tager overtrædelser meget alvorligt. Overtrædelser kan betyde fyring, ophævelse af medlemskab samt forbud mod at deltage i arrangementer og opvisninger.

Sundhed

 • Vi opfordrer instruktører til at arbejde for positive holdninger til mad, krop og vægt.
 • Vi accepterer ikke, at der drikkes alkohol i forbindelse med børne- og juniortræning.
 • Vi tillader ikke alkohol ved vores ‘børnefester’.
 • Vores fester er forbeholdt instruktører og medlemmer over 18 år.
 • Vi serverer kun alkohol for personer over 18 år til ODK’s sociale arrangementer.
 • Vi tager hensyn til hinanden.
 • Vi opfordrer instruktører til ikke at ryge i forbindelse med børne- og juniortræning.
 • Vi opfordrer festudvalget til at lave en rygepolitik ved fester.
 • Vi sælger ikke cigaretter til ODK-arrangementer.
 • Vi tager afstand for alle former for doping.

Seksuelle overgreb

 • Vi indhenter børneattester på alle frivillige, der har kontakt med børn under 15 år.
 • Vi tillader ikke brug af mobiltelefon til træning og i omklædningsrummet. Dette gælder også forældre.
 • Vi lader ikke instruktører have eneansvar for et børnehold (med undtagelse af vores forældre/barn hold). Der skal også altid være mere end én instruktør med på ture og stævner.
 • Vi tillader ikke, at instruktører og ledere inviterer enkelte børn med sig hjem.
 • Vi opfordrer forældre til at deltage i foreningslivet.
 • Vi opfordrer instruktører til at kontakte formanden, hvis man føler, at man er havnet i en situation, der kan misforstås.
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører om krænkelser eller fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen tager alle henvendelser alvorligt og reagerer hurtigt.
 • Hvis der er mistanke om overgreb, har ODK udarbejdet en beredskabsplan i samarbejde med DGI.
 • “Skolelærerparagraffen” gælder også i ODK. Det er for eksempel ulovligt for en 18-årig instruktør at indlede et forhold til en 17-årige gymnast.

Mobning

 • Vi behandler hinanden med respekt og holder en pæn omgangstone.
 • Det er instruktørens opgave at sørge for en god stemning på holdet. Både under træningen og i omklædningsrummet.
 • Vi opfordrer også her forældre til at deltage i foreningslivet, så de lettere kan opdage, hvis et barn mistrives.