Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Kære alle medlemmer i ODK

Du indbydes hermed til den ordinære generalforsamling i hhv. Gymnastikforeningen ODK og Gymnastikforeningen ODK Nord samme aften onsdag d. 17. april 2024 kl. 18.00.
Det foregår i Hermeshallen i foreningslokalet 1. sal.

Alle aktive og passive medlemmer over 15 år og én forældre pr. aktive medlem under 15 år har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.

Tilmelding via MitODK er nødvendigt og skal ske senest d. 15. april 2024.
Tilmelding

Vedhæftet er:

  1. Dagsorden for generalforsamling i Gymnastikforeningen ODK – Klik her
  2. Dagsorden for generalforsamling i Gymnastikforeningen ODK Nord – Klik her
  3. Bestyrelsens beretning for begge foreninger – ODK: Klik herODK Nord: Klik her
  4. Kassereren beretning for begge foreninger – ODK: Klik her /  ODK Nord: Klik her
  5. Regnskab for 2023 for begge foreninger – ODK: Klik herODK Nord: Klik her

 

Vel mødt.

Med venlig hilsen,

Formand Morten Størup

ODKs Bestyrelse

ODK Gymnastikforening Kbh