I Gymnastikforeningen ODK har vi et fælles ansvar

Vi låner vores træningssteder af kommunen. Og derfor er det en forudsætning, at vi altid efterlader tingene pænt, når vi er færdige med en træning. Som instruktør er du ansvarlig for, at:

  • Der er ryddet op i gymnastiksale, redskabs- og omklædningsrum efter en træning.
  • Lyset er slukket, når du forlader træningsstedet.
  • Musikanlæg er låst inde.
  • Alle rekvisitter, bolde, køller, legeredskaber og lignende så vidt muligt er låst inde.
  • Underrette bestyrelsen, hvis du aflyser en træning (så vi kan give pedellen på træningsstedet besked).
  • Meddele det til redskabsudvalget, hvis du låner eller fjerne redskaber, der tilhører ODK.