Ny formand for ODK

De samlede nye bestyrelser, bagerst fra venstre: Hanne Dall, Viggo Brøndegaard, den nye formand Morten Størup og Rikke Oh Bak Vestergaard. I midten fra venstre: Christina Wind, Amalie Polano og Marie Brink Madsen. Forrest fra venstre Mie Louise Sørensen, Jytte Larsen og Thomas Wikkelsø. De to nye suppleanter Villads Hulgaard og Pia Kannegaard, var ikke til stede.

Ved generalforsamlingen tirsdag 16. juni blev Morten Størup valgt til ny formand for bestyrelserne i ODK og ODK Nord. Morten Størup har hidtil været medlem af bestyrelserne som almindeligt medlem.

For at lette arbejdsbyrden på kassererposten, får ODK og ODK Nord, hver sin kasserer. Jytte Larsen, der tidligere har været medlem af ODKs bestyrelse, bliver ny kasserer i ODK Nord. Thomas Wikkelsø, der kendes som træner for CPH Kids, træder til på kassererposten for ODK.

Derudover kom der et par nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, så de to bestyrelser nu ser således ud:

Gymnastikforeningen ODK med hjemsted på Frederiksberg:
Formand: Morten Størup
Næstformand: Viggo Brøndegaard
Kasserer: Thomas Wikkelsø
Bestyrelsesmedlemmer: Hanne Dall, Amalie Polano, Christina Wind og Maria Brink Madsen
Suppleanter: Villads Hulgaard og Rikke Oh Bak Vestergaard

Gymnastikforeningen ODK Nord med hjemsted i København:
Formand: Morten Størup
Næstformand: Mie Louise Sørensen
Kasserer: Jytte Larsen
Suppleant: Pia Kannegaard