Generalforsaming 20. april 2023

Indkaldelsen til generalforsamlingen samt bestyrelsensberetning og regnskab er også blevet sendt til jeres mail.

Alle aktive og passive medlemmer over 15 år og én forældre pr. aktive medlem under 15 år har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.

Tilmelding via MitODK er nødvendigt og skal ske inden d. 18. april 2023. Tilmeldingen er åben.

 

Indkaldelse, ODK: Indkaldelse til generalforsamling i ODK

Indkaldelse, ODK Nord: Indkaldelse til generalforsamling i ODKNord

Bilag 1: Bestyrelsens beretning 2022

Bilag 2: Kassererens beretning for regnskabet 2022 og Regnskab ikke revideret

 

Vel mødt.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

ODK Gymnastikforening Kbh